sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
zabki
imagesxx2

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Słoneczka

CZERWIEC Przysłowia pogodowe - Czerwiec

 

DZIEŃ DZIECKA

Porozmawiajmy o prawach dzieci oraz przyjaźni i cechach przyjaciela

Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.

Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi; rozumienie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

Uświadamianie, jaką wartością jest przyjaźń oraz że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Poznanie litery h; H

Pomysły dla rodziców na wspólną aktywność z dzieckiem:

 • Rozmowy na temat kogo możemy nazwać przyjacielem i dlaczego warto mieć przyjaciół
 • Wyjaśnienie pojęć: mieć prawo – mieć obowiązek na codziennych przykładach
 • Wspólne świętowanie Dnia Dziecka – rodzinne zabawy na powietrzu, gry planszowe, konkursy, zabawy
 • Zabawy w przeliczanie w zakresie 10 dowolnych elementów, w tym z użyciem liczebników po angielsku.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter/głosek, w tym w szczególności  głoski/litery H, h.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

 

WAKACJE TUŻ-TUŻ …

Rozbudźmy zainteresowania regionami i krajobrazami Polski

Wyodrębnianie cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

Zbieranie informacji na temat cech krajobrazu górskiego, nadmorskiego, rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.

 

Pomysły dla rodziców na wspólną aktywność z dzieckiem:

 • Wspólne wyprawy za miasto – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas kąpieli, wypraw do lasu i przy ognisku.
 • Stworzenie Kodeksu Bezpiecznych Wakacji
 • Zabawy utrwalające w pamięci kształt poznanych cyfr: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do poznanych cyfry, pisanie cyfr po piasku, układanie materiału przyrodniczego w kształt cyfry.
 • Oglądanie atlasów, map turystycznych i albumów fotograficznych o tematyce związanej z Polską

 

 

 

KOLORY LATA

Pobawmy się barwami i namalujmy coś razem

Poznanie kolorów podstawowych i ich odcieni.

Eksperymentowanie  z barwami podstawowymi, tworzenie kolorów pochodnych

Mieszanie farb i malowanie na tematy dowolne.

Pomysły dla rodziców na wspólną aktywność z dzieckiem:

 • Szukanie w otoczeniu elementów w określonym kolorze, nazywanie ich po angielsku.
 • Wspólne malowanie – eksperymentowanie z mieszaniem kolorów, tworzenie barw pochodnych.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych, zapisywanie działań matematycznych
 • Czytania zdań i prostych tekstów.
 • Wspólne czytanie książek – opowiadań, wierszy i bajek.

 

DO SZKOŁY!

Porozmawiajmy o szkole

Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem, kreowanie pozytywnego obrazu szkoły;

Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole;

Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

Pomysły dla rodziców na wspólną aktywność z dzieckiem:

 • Wspólne zabawy na świeżym powietrzu.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Próby czytania prostych zdań.
 • Doskonalenie umiejętności samoobsługowych, w tym sznurowania butów i wiązania kokardki.

Wakacyjne rady - rozwijanie umiejętności szkolnych i funkcji poznawczych

Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli  (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

Czytanie zdań i prostych tekstów – doskonalenie techniki czytania.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków na kartce.

Utrwalanie w zabawach kierunków w przestrzeni oraz orientacji w schemacie ciała

Rozwiązywanie zadań z treścią, stosowanie zapisu arytmetycznego.

Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.

Doskonalenie sprawności manualnej – kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze, Korekta postawy przy stole i chwytu ołówka i sztućców.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Ćwiczenia aparatu mowy i oddechowe.

Zabawy i ćwiczenia ruchowe wzmacniające gorset mięśniowy, równowagę, zręczność.

mgr Marta Jelonek

mgr Anna Rzepczyńska

 


 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.