sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
zabki
imagesxx2

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Strona główna

 

Kordák z geszénkani, czyli Wielkanoc po mazursku - Przegląd Bałtycki

Niech zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wesołego Alleluja!

życzą

Dyrektor i  pracownicy przedszkola

 

Znalezione obrazy dla zapytania witaj przedszkole wiersz

 

 

 

Szanowni Państwo,

Od  25 marca do 26 kwietnia jesteśmy zobligowani do organizacji tzw. kształcenia na odległość. Uwzględniając wszystkie wymogi i zalecenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 realizujemy  założenia edukacji przedszkolnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawowym narzędziem informatycznym wykorzystywanym do nauki i zabawy będzie  skrzynka mailowa każdej z grup. Nauczycielki będą przesyłać dzieciom ciekawe, rozwijajace materiały możliwe do zrealizowania w edukacji domowej.

Dzieci rysują na podłodze na papierze. Zdjęcie stockowe (edytuj ...

 

 

 

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl

lub pod nr telefonu 601-996-391

 

  

          W NASZYM  PRZEDSZKOLU  OFERUJEMY

 

 • Zajęcia rytmiczno-ruchowe
 • Zabawy z  językiem angielskim
 • Zabawy taneczne oraz z elementami tańców towarzyskich
 • Kółka zainteresowań  dla dzieci uzdolnionych                     

GWARANTUJEMY

 

 • Zajęcia i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dziecka
 • Wspólne imprezy rodzinne
 • Teatrzyki
 • Wycieczki
 • Opiekę logopedy, psychologa

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 51
z siedzibą ul Estońska 2, 30-652 Kraków,
przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl,                        tel.12 655 20 96

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                       i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
 5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 


   


 

 

Więcej zdjęć do obejrzenia w zakładce Galeria

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci bawiace się

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.